Dom produkcyjny Imperia Film w Krakowie – studio filmowe

Jak stworzyć atrakcyjny i skuteczny film reklamowy?

Behind the scene. Actor in front of the camera on the film set in film studio. Group movie scene

Film to narzędzie mające dużą moc, ponieważ poprzez obraz, dźwięk oraz słowo może bardzo mocno oddziaływać na różne zmysły i emocje odbiorców. Dotyczy to nie tylko filmów fabularnych, ale także także tych reklamowych. Pomimo że mają być promocją konkretnego produktu, to warto je tworzyć z zachowaniem pewnych zasad. Wtedy dopiero mogą się okazać interesujące dla odbiorców i skuteczne w swoim oddziaływaniu. Jakie przydatne reguły dobrze jest poznać? Co może pomóc w tym, aby film reklamowy spełnił swoje zadanie?

Główne zasady tworzenia filmów reklamowych

Zapewne nie wszystko da się przewidzieć i czasem popularność zyskują takie filmy reklamowe, po których nikt by się tego nie spodziewał. Jednak najczęściej wymienia się kilka głównych zasad, które pomagają w tworzeniu atrakcyjnego i skutecznego filmu reklamowego:

  • Ważny jest etap wstępny, w którym analizuje się, do jakiej grupy docelowej ma być skierowany produkt i jego reklama, jakie korzyści przyniesie oraz jakim językiem te wszystkie treści opowiadać, aby najlepiej trafiły do odbiorców.
  • Film reklamowy ma być pewną spójną całością, a nie polegać tylko na wymienieniu zalet produktu. Dlatego ważne jest przygotowanie scenariusza, opowiedzenie pewnej historii, która zaciekawi i wciągnie odbiorcę, ale nie za bardzo – tak, aby jednak zapamiętał produkt.
  • Reklama ma nie tylko przedstawiać racjonalne argumenty, lecz także wywoływać emocje poprzez słowa, obrazy czy dźwięki. Dzięki temu będzie lepiej zapamiętana i łatwiej stworzą się pewne skojarzenia z promowanym produktem.
  • Istotne jest pamiętanie o ograniczeniach czasowych i niewydłużanie filmów reklamowych nadmiernie. Zbyt długa i monotonna reklama nie odniesie sukcesu. W produkcjach internetowych i telewizyjnych widać tendencje do skracania czasu trwania różnego rodzajów produkcji oraz dynamizowania ujęć, aby film się nie nudził.
  • Na koniec dobrze jest pamiętać o prostocie, która dotyczy szczególnie języka. Być może są wyjątki, ale w zdecydowanej większości reklam nie przyda się żargon ani specjalistyczne wypowiedzi, ponieważ nie zainteresują one grupy docelowej. Ryzykownym pomysłem mogą być także żarty, bo aby odniosły skutek, muszą być naturalnie i umiejętnie wplecione w całość reklamy. Bardzo złe wrażenie zrobią, jeśli są dodane na siłę czy okaże się, że obrażają jakąś grupę.