styczeń 2022

Celem filmów promocyjnych jest budowanie świadomości marki, dotarcie do nowych konsumentów lub promocja jakiegoś artykułu, miejsca czy usługi. Filmy promocyjne są specyficzne, różnią się od typowych, długich filmów. Przed rozpoczęciem nagrywania filmu promocyjnego konieczne jest ustalenie, jaki dokładnie ma być jego cel.